Personal tools
You are here: Home Моя Україна Географія Природні ресурси
Document Actions

Природні ресурси

Територія України характеризується унікальністю фізико-географічних та геологічних умов, що сприяло формуванню значних обсягів природних ресурсів та їх різноманітності.

Найбільш цінними серед природних ресурсів є земельні та мінерально-сировинні.

Земельні ресурси

За оцінками спеціалістів, на території України зосереджено чверть світових запасів чорноземів.

Українські чорноземи унікальні. Вони сформувалися під степовою рослинністю в умовах клімату, який, на відміну від степів Євразії, найбільш м’який та вологий. За своїм фізичним, хімічним, агрохімічним та мінералогічним складом серед ґрунтоутворювальних порід український чорнозем вважається найкращим. За якісним складом ґрунтів та продуктивністю угідь Україна вважається однією з найбагатших держав світу.

В структурі ґрунтового покриву України площа чорноземів становить 60,4 млн. га, з яких 69% - це сільськогосподарські угіддя, у структурі яких 78% припадає на ріллю.

До найважливіших критеріїв оцінки якості ґрунту належить вміст гумусу. Дослідженнями ґрунтового шару встановлено, що середній вміст гумусу в ріллі становить 3,2%. Ґрунти з найбільшим вмістом гумусу зосереджені в Харківській області – 4,9% гумусу, Кіровоградській та Дніпропетровській по 4,5%.

Земельний фонд України характеризується високими біопродуктивними властивостями. За оцінками вчених, при оптимальній структурі землекористування, відповідному рівні землеробства країна в змозі прогодувати 300-320 млн. чоловік.

Прийнята в 1996 році Конституція України визначила землю основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Корисні копалини

Україна за багатством мінерально-сировинних ресурсів є однією з провідних держав світу. Займаючи 0,4% суші, вона володіє 5% світових запасів корисних копалин загальною вартістю понад 11 трлн. дол. США. Копалини зосереджені у 9000 родовищах. За деякими видах корисних копалин Україна займає провідне місце серед країн СНД, Європи і світу.

Основною вугільною базою України є Донбас, де промисловий видобуток вугілля ведеться з 1795 року. Донбаський вугільний басейн розташований на території Донецької та Луганської областей, східні його райони простягаються до Ростовської області Російської Федерації. Загальна його площа складає 60 тис. кв. м, а його вугільні запаси оцінюються у 109 млрд. тон.

Нафта i природний газ зосереджені у Днiпровсько-Донецькому (80%) та Причорноморсько-Кримському нафтогазоносних регіонах. Перспективними щодо розробки вважаються нафтові та газові родовища на континентальному шельфі Чорного та Азовського морів. Власні потреби України у нафті покриваються на 10-15%, у газі - на 25%. Розвідано 3 млрд. тон торфу та горючих сланців.

Залізні руди залягають у Криворізькому (18.7 млрд. тон), Кременчуцькому (4.5 млрд. тон), Бiлозерському (2,5 млрд. тон) та Керченському (1,8 млрд. тон) залізорудних басейнах. Найбільші у світі поклади марганцевих руд містяться у Нікопольському басейні. Як значні оцінюються родовища нікелевих, хромітових, титанових, ртутних (2 місце у світі), поліметалевих руд.

За покладами нерудних корисних копалин Україна посідає провідне місце у Європі та світі. Родовища озокериту та самородної сірки - найбільші у світі. Поклади графіту найбільші на європейському континенті. В Україні з давніх часів ведеться видобуток кам’яної та калійної солі.

На території країни також відкриті родовища коштовного i напівкоштовного каміння (берил, аметист, бурштин, яшма, гірський кришталь, морiон тощо). Останніми роками розвідано понад 15 родовищ золота.

Мінерально-сировинна база України має значний економічний потенціал, необхідний для забезпечення подальшого розвитку національної економіки, зокрема металургійної, хімічної, промисловості, виробництва кераміки та будівельних матеріалів.