Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава
My Ukraine

Квартири подобово Львів
Квартири подобово Львів
 
Document Actions

Держава

Up one level
Конституція
Чинна Конституція України була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
Громадянство
Належність до громадянства України є найважливішою передумовою обов’язку держави захищати права і свободи своїх громадян не тільки на території України, а й за її межами.
Законодавча влада
Відповідно до Конституції єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
Президент
 
Суди загальної юрисдикції
Стаття 125 Конституції України встановлює побудову системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації. Якщо територіальний принцип відбиває адміністративно-територіальний поділ держави і є традиційним, то принцип спеціалізації є порівняно новим для судової системи України. Він передбачає формування у майбутньому спеціалізованих судів з окремих галузей права (кримінальних, цивільних, адміністративних, фінансових та інших судів) на чолі з відповідними вищими судами.
Судова влада
 
Конституційний Суд України
Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.
Вища рада юстиції
 
Виконавча влада