Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава Громадянство
Document Actions

Громадянство

Належність до громадянства України є найважливішою передумовою обов’язку держави захищати права і свободи своїх громадян не тільки на території України, а й за її межами.

Згідно з Конституцією в Україні існує єдине громадянство. Україна належить до тих держав, які не підтримують ідею множинного (подвійного) громадянства, оскільки особа не може одночасно ефективно користуватися правами та виконувати обов'язки стосовно декількох держав. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він також визнається лише громадянином України. Позиція України стосовно множинного громадянства узгоджується з нормами міжнародного права.

Законом „Про громадянство України” встановлено, що незалежно від підстав набуття громадянство України є рівним і єдиним. Незалежно від того, чи мають громадяни свій статус громадянства від народження, чи вони набули його за інших підстав, всі користуються рівними правами та несуть однакові обов’язки.

Закон також встановлює підстави набуття громадянства, зокрема за народженням, за походженням, шляхом вільного обрання громадянства, поновлення в громадянстві тощо. Одночасно законодавство України встановлює обмеження щодо набуття громадянства окремими особами. Зокрема, в громадянство України не приймаються особи, які вчинили злочини проти людства чи здійснювали геноцид, чинили насильницькі дії проти національної державності України тощо.

Цим же Законом передбачено підстави припинення громадянства та порядок виходу з громадянства України.

Вихід з громадянства України допускається лише за умови, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Ця умова спрямована на уникнення випадків безгромадянства внаслідок виходу з громадянства України. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Також громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Проживання або тимчасове перебування громадянина України за межами держави не припиняє його громадянства України.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть ті самі обов’язки, як і громадяни України, що закріплено в Законі України „Про правовий статус іноземців”.

Україна дотримується міжнародних зобов ’язань щодо захисту прав людини , яка вимушено залишила країну своєї громадянської належності або країну свого постійного проживання . Зокрема іноземцям та особам без громадянства може бути наданий притулок у порядку, встановленим Законом „Про біженців”.

Рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні іноземним громадянам та особам без громадянства приймає Президент України.