Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава Конституційний Суд України
Document Actions

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Статус і повноваження Конституційного Суду України визначає Розділ ХІІ Конституції України, Закон України "Про Конституційний Суд України" та Регламент Конституційного Суду України.

Діяльність Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

До повноважень Конституційного Суду України належать:

  1. Вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
  • законів та інших правових актів Верховної Ради України;
  • актів Президента України;
  • актів Кабінету Міністрів України;
  • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
  1. Офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

У формуванні складу Конституційного Суду беруть участь усі гілки влади. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів, шість з яких призначає Президент України (після консультацій з Прем'єр-міністром і Міністром юстиції), шість - Верховна Рада України та шість - з'їзд суддів України. Судді Конституційного Суду призначаються строком на дев'ять років без права бути призначеними повторно.

Статус судді Конституційного Суду визначається Конституцією України, Законом України "Про Конституційний Суд України" та деякими іншими законами. На посаду судді Конституційного Суду може бути призначений громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років. Судді Конституційного Суду, як і професійні судді судів загальної юрисдикції, не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Голова Конституційного Суду обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду зі складу Конституційного Суду терміном на три роки. За пропозицією Голови терміном на три роки обираються два заступники, старший за віком з яких виконує обов'язки Голови у разі його відсутності.

Друкованим органом Конституційного Суду України є "Вісник Конституційного Суду України", що виходить шість разів на рік.