Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава Судова влада
Document Actions

Судова влада

Згідно з Конституцією правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, будь-яке делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на усі правовідносини, що виникають у державі. Конституція вказує на неприпустимість створення надзвичайних та особливих судів.

Загальну структуру судової системи визначає стаття 124 Конституції України, згідно з якою судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального судочинства. Конституційний Суд України є особливим судовим органом конституційного контролю.

Правосуддя здійснюється професійними суддями та, у визначених законом випадках, народними засідателями й присяжними. Гарантіями незалежності суддів є їх недоторканість та обрання Верховною Радою професійних суддів безстроково, що здійснюється після завершення терміну дії першого призначення їх на посаду Президентом України строком на п'ять років.