Personal tools
You are here: Home Моя Україна Держава Виконавча влада
Document Actions

Виконавча влада

Кабінет Міністрів України

Вищим органом виконавчої влади України є уряд - Кабінет Міністрів України. До його складу входять: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри і сімнадцять міністрів.

Прем'єр-міністр очолює Кабінет Міністрів і керує його роботою. Прем'єр-міністра призначає Президент за згодою більш ніж половини конституційного складу Верховної Ради. Персональний склад Кабінету Міністрів призначається Президентом за поданням Прем'єр-міністра. У разі дострокового припинення повноважень Президента виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на пост нового Президента покладається на Прем'єр-міністра.

Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Уряд у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, обов'язкові до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр.

У разі відставки Прем'єр-міністра або прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів у відставку відправляється весь склад уряду.

Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики, а також політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування.

Кабінет Міністрів розробляє проект закону про Державний бюджет України, який затверджується Верховною Радою, та забезпечує його виконання.

Від часу прийняття „Декларації про державний суверенітет України” (16 липня 1990 року.) склад керівництва Кабінету Міністрів змінювався дванадцять разів. Зараз працює дванадцятий уряд України.

Докладніше про роботу Кабінету Міністрів України можна дізнатися у розділі VI Конституції України, який регламентує роботу українського Уряду, а також на офіційному веб-порталі Кабінету Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади

Крім Кабінету Міністрів, до системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів України відповідає за розробку і впровадження Програми Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері державного управління. Він здійснює управління в цій сфері, спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до його відання.

Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один з віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює голова.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює голова.

Докладніше про роботу органів виконавчої влади можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах:

Міністерства

Міністерство аграрної політики України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство культури і мистецтв України

Міністерство оборони України

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді

Міністерство палива та енергетики України

Міністерство праці та соціальної політики України

Міністерство промислової політики України

Міністерство транспорту та зв'язку України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України

Державні комітети

Державний комітет України з державного матеріального резерву

Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний комітет природних ресурсів України

Державний комітет архівів України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства

Державнйи комітет України по водному господарству

Державний комітет України по земельних ресурсах

Державний комітет України з енергозбереження

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Державний комітет лісового господарства України

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту

Державний комітет України у справах національностей та міграції

Державний комітет України у справах ветеранів

Державний комітет статистики України

Державний комітет у справах релігій

Центральні органи виконавчої влади зі статусом, який прирівнюється до Державного комітету України

Національне космічне агентство України

Державна служба автомобільних доріг України

Державна туристична організація

Центральні органи влади зі спеціальним статусом

Державна судова адміністрація України

Головне Управління державної служби України

Пенсійний фонд України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Державна служба охорони України

Служба безпеки України

Фонд державного майна України

Національна комісія регулювання електроенергетики України

Державний комітет ядерного регулювання України

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Державна податкова адміністрація України

Державна митна служба України

Антимонопольний комітет України

Державний департамент України з питань виконання покарань

Державна прикордонна служба України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Інші органи виконавчої влади

Інформаційний центр Міністерства юстиції України

Головне контрольно-ревізійне управління України

Вища атестаційна комісія

Головне управління реєстрації та ліцензування

Державне казначество України

Національний інститут стратегічних досліджень

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації

Український державний центр радіочастот

Укравіатранс

Департамент ДАІ МВС України

Центр медичної статистики

Національний олімпійський комітет

Рахункова палата України

Державний департамент продовольства України

Національний депозитарій України

Експоцентр України

Національний банк України

Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України

Державний департамент інтелектуальної власності

Вища рада юстиції

Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення